Frequently Asked Questions

Allmänna frågor

Betalo är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.

All kommunikation mellan Betalo och våra kunder, samt mellan Betalos system, är krypterad och skyddas med 128-bitars Extended Validation SSL-certifikat. Betalo lagrar ingen kortdata utan detta hanteras enbart av Dibs. Betalo övervakar alla transaktioner för att upptäcka ovanlig aktivitet och skydda mot eventuella bedrägerier.

Betalo använder sig av Mobilt BankID och BankID för säker legitimering och inloggning.

Betalo driftas i datacenter som har ackrediterats enligt PCI – DSS nivå 1 med begränsad access och övervakning dygnet runt. Betalo bevakar OWASP:s rekommendationer kring de produkter och plattformar vi använder.Är Beta

Du kan skapa ett Betalo-konto i vår mobilapp (finns på iPhone och Android). Du legitimerar dig med Mobilt BankID.

Du måste vara minst 18 år gammal för att skapa konto och betala på Betalo. Betalo erbjuds i dagsläget enbart till kunder som är folkbokförda i Sverige, har svenskt personnummer och inte har skyddad identitet.

Betalo accepterar alla typer av kort, dvs debetkort/bankkort, betalkort och kreditkort. Betalo accepterar dessutom alla Visa, Mastercard och American Express utgivna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vi har också partnerskap med flertalet kortutgivare.

Ett partnerkort är ett kort, utgivet av ett företag eller organisation som Betalo har partnerskap med. Dessa kortutgivare erbjuder sina kunder att använda Betalo till en lägre avgift eller ingen avgift alls.

När du lägger till ett partnerkort så känner systemet automatiskt vilket det är, och ger dig rätt avgift för att använda Betalo.

Betalo är en mobilapp för iPhone och Android. Du kan ladda ned appen i App Store respektive Google Play.

Betalo använder en enkel prismodell utan fasta avgifter. Serviceavgiften för att använda ett partnerkort varierar från 0% upp till 1%. Serviceavgiften för övriga Visa och Mastercard är 1,9% * och för American Express 2,5% *.

Läs om våra priser.

I Betalos app lägger du till ditt kort genom att klicka på ikonen för kort och där lägga till kortet.

Att lägga till ett kort innebär att du inte behöver fylla i dina kortuppgifter när du använder Betalo.

Kortuppgifterna sparas säkert hos Dibs. Betalo lagrar aldrig dina kortuppgifter.

Att ditt kort nekas har oftast inte med Betalo att göra. Vi ber dig därför kontakta din kortutgivare för frågor kring detta. Kontrollera gärna de villkor som din kortutgivare har för betalningar på internet.

Betalningar gjorda med Betalo räknas normalt som korttransaktioner. Dock finns det undantag, varför vi rekommenderar att kontrollera detta hos kortutgivaren.

Alla betalningar du gjort kan ses i appen.

Betalningar gjorda med Betalo ger generellt bonuspoäng hos kortprogram med bonussystem. Dock finns det undantag, varför vi rekommenderar att kontrollera detta hos kortutgivaren.

Den möjliga storleken på betalningar avgörs av det kort som du använder dig av. Har du för avsikt att betala för mer än 500 000 kr per år ber vi dig meddela oss detta.

Du kan endast göra en direktbetalning, dvs du kan inte schemalägga betalningen för att genomföras vid ett senare datum. Då debiteras kortet direkt när du registrerar betalningen.

 
 

Frågor om att betala räkningar

Logga in med mobilt BankID.

Välj det kort du vill betala med: Visa, Mastercard eller American Express. Har du ett partnerkort så väljer du det.

Lägg till information om mottagaren. Du kan betala till Bankgiro och PlusGiro-konton. Med Betalo är det inte tillåtet att betala räkningar till Kronofogdemyndigheten, Inkassobolag, Banker och Kreditinstitut.*

Kontrollera dina betalningsuppgifter och slutför din betalning

* Betalningen utförs automatiskt första möjliga betalningsdag. Du kan göra betalningar en och en.

Du kan betala räkningar till plus- och bankgirokonton. Betalo erbjuder inte betalningar till PG- och BG-konton som tillhör inkassobolag, Kronofogdemyndigheten, banker eller kreditinstitut. Till exempel kan du inte betala din kreditkortsräkning med Betalo.

Pengarna bokförs på mottagarens konto den dag som angivits som betalningsdag.

Din betalning bokförs alltid på mottagarkontot på betalningsdagen.

I din betalningshistorik ändras betalningens status från ”hanteras”/”pågående” till ”betald” klockan 10.00 dagen efter betalningsdagen.

 
 

Om du vill avbryta en betalning, kontakta vår kundtjänst senast kl 17 bankdagen före betalningsdagen.

Du kan betala din e-faktura på Betalo. Det du behöver göra är att ta uppgifterna från e-fakturan och istället registrera dem på Betalo. Därefter tar du bort e-fakturan från din bank.

I dagsläget kan du tyvärr inte få e-fakturan direkt till Betalo, men detta är något vi avser att erbjuda i framtiden

Betalo erbjuder inte autogiro då detta är en bankspecifik produkt.

Du kan inte själv välja betalningsdag utan första möjliga dag väljs åt dig. Betalningsdagen blir om 3 bankdagar oavsett korttyp.

Du kan endast göra en direktbetalning, dvs du kan inte schemalägga betalningen för att genomföras vid ett senare datum. Då debiteras kortet direkt när du registrerar betalningen.

 
 

Frågor om utlandsbetalningar

Ladda ned vår app och logga in med mobilt BankID

Lägg till ett kort som betalningskälla

Lägg till detaljer om mottagaren – IBAN, namn och adress. Du behöver även ange en anledning till varför du gör betalningen.

Slutför betalning

Du kan skicka pengar till alla länder som listas på Länder du kan skicka pengar till.

För betalningar inom SEPA (EU-länder samt Norge, Liechtenstein, Island, Schweiz, Monaco och San Marino), behöver du mottagarens IBAN och namn.

För betalningar till länder utanför SEPA, behöver du mottagarens kontonummer och BIC/SWIFT-kod. Du behöver också mottagarens namn och adress.

International Bank Account Number (IBAN) används för att identifiera ett bankkonto vid en internationell Euro-transaktion.

BIC/SWIFT-kod är en internationell standard som används för att identifiera mottagarens bank vid internationella överföringar.

En BIC/SWIFT-kod består alltid av åtta eller elva tecken, där de första sex är versaler (stora bokstäver), medan resterande tecken kan vara både bokstäver eller siffror. BIC/SWIFT-kod indikerar bank, land och ort som pengarna ska överföras till. Har BIC/SWIFT-koden elva tecken anger de sista tre vilket bankkontor som avses. BIC/SWIFT-kod och IBAN ska alltid skrivas utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

Det här är ett exempel på hur Nordeas BIC/SWIFT-kod med åtta tecken ser ut: NDEASESS

Single Euro Payments Area (SEPA) är ett gemensamt betalningsområde i Europa för betalningar i euro. Inom SEPA-området ska företag och privatpersoner kunna skicka och ta emot betalningar i euro på ett enhetligt sätt.

Avgiften för överföringen är 0,5% på alla utlandsbetalningar.

Växlingskursen du får är alltid den den kurs vi förhandlat fram, helt utan påslag. Det vill säga, vi lägger inte på någon kostnad på det pris vi köper valutan för. Växlingskursen du får vid betalningstillfället är garanterad under hela överföringen.

Serviceavgiften för utlandsbetalningar är 0% för Visa och Mastercard. Samma avgifter gäller för partnerkort. American Express kan inte användas för att göra en utlandsbetalning.

Betalo debiterar ditt kort så fort du registrerat din betalning, och pengarna skickas till mottagarens bank om två bankdagar för Visa och Mastercard. Efter att banken tagit emot pengarna förs pengarna normalt sett över till mottagarens konto inom en till två dagar.

Om du vill stoppa en utlandsbetalning, var vänlig kontakta vår kundtjänst på e-post. Om pengarna inte redan har processats finns möjligheten att vi kan hinna stoppa transaktionen. Observera att växlingskursen kan ha förändrats sedan betalningen registrerats, varför vi inte kan garantera att du blir återbetald det fulla beloppet.

Du kan göra utlandsbetalningar till alla konton som har ett IBAN-nummer, inklusive bankkonton som innehas av företag.

I nuläget begränsas din utlandsbetalning till 150 000 SEK, eller motsvarande belopp i mottagande valuta. I framtiden hoppas vi stödja större betalningar.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att veta om mottagarens bank kräver avgifter. Om mottagarens bank skulle kräva en avgift så debiteras denna mottagaren.

Mottagaravgift är vanligt i Thailand. Avgifterna varierar beroende på land och bank, men avgifter som motsvarar upp till 200 SEK förekommer.

Mottagaren av en utlandsbetalning behöver inte vara registrerad på Betalo, eller ha laddat ner Betalos app, för att ta emot en betalning gjord med Betalo.

Frågor om att skicka pengar till Svenska bankkonton.

Logga in med mobilt BankID.

Lägg till ett kort som betalningskälla. Har du redan lagt till ett eller flera kort, välj ett av dessa. Betalo accepterar alla kort från Visa och Mastercard. American Express kan inte användas för att skicka pengar till ett svenskt bankkonto.

Lägg till detaljer om betalningen, som kontonummer och meddelande. Du kan skicka pengar till svenska bankkonton.*

Kontrollera att uppgifterna stämmer och slutför betalningen.

* Betalningen utförs automatiskt första möjliga betalningsdag. Du kan göra betalningar en och en.

Din överföring är en direktbetalning, dvs du kan inte schemalägga överföringen för att genomföras vid ett senare datum. Kortet debiteras direkt när du registrerar överföringen.

Swedbank

Om du ska göra en överföring till ett Swedbank-konto, med ett 5-siffrigt clearing-nummer som börjar med 8, behöver du ange totalt 15 siffror. Om du har ett kontonummer som är kortare än 15 siffror, behöver du fylla ut med nollor mellan clearingnummer och kontonummer.

Som exempel: det kontonummer du ska skicka är: 8xxxxxxxxxxxx (dvs 13 siffror långt med en 8 som inledande siffra i clearingnumret). För att det ska fungera med Betalo behöver du skriva så här: 8xxxx00xxxxxxxx (dvs, nu är det tillagt två nollor efter clearingnumret för att det totala antalet siffror ska bli 15).

Nordea

Om du har ska göra en överföring till ett Nordea-konto som utgörs av ett personnummer, är det viktigt att du anger ett clearingnummer innan kontonumret.

Pengarna bokförs på mottagarens konto den dag som angivits som betalningsdag.

Du kan inte själv välja betalningsdag utan första möjliga dag väljs åt dig. Understiger överföringen 3000 kr så blir betalningsdagen om 1 bankdag.

Överstiger överföringen 3000 kr så blir betalningsdagen om 2 bankdagar.

Din betalning bokförs på mottagarkontot på betalningsdagen.

I din betalningshistorik på ditt Betalo-konto ändras betalningens status från ”hanteras”/”pågående” till ”betald” klockan 10.00 dagen efter betalningsdagen.

Om du vill avbryta en överföring, kontakta vår kundtjänst senast kl 17 bankdagen före betalningsdagen.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner