Betalo är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.

All kommunikation mellan Betalo och våra kunder, samt mellan Betalos system, är krypterad och skyddas med 128-bitars Extended Validation SSL-certifikat. Betalo lagrar ingen kortdata utan detta hanteras enbart av Dibs. Betalo övervakar alla transaktioner för att upptäcka ovanlig aktivitet och skydda mot eventuella bedrägerier.

Betalo använder sig av Mobilt BankID och BankID för säker legitimering och inloggning.

Betalos servrar finns i några av världens säkraste serveranläggningar, som är certifierade enligt PCI-DSS och är övervakade dygnet runt. Betalo följer OWASP:s rekommendationer kring de produkter och plattformar vi använder.