Betalo är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.

All kommunikation mellan Betalo och din webbläsare är krypterad med 128-bitars Extended Validation SSL. Betalo är verifierat och kontrollerat av Symantec, världsledande inom säkerhet på nätet.

Betalo lagrar ingen kortdata utan detta hanteras enbart av Dibs.

Betalo övervakar alla transaktioner för att upptäcka ovanlig aktivitet och skydda mot eventuella bedrägerier.

Betalo använder sig av Mobilt BankID och BankID för säker legitimering och inloggning.

Betalo driftas i en PCI-certifierad servermiljö med begränsad access, och övervakning dygnet runt.

Betalo följer OWASP:s rekommendationer kring de produkter och plattformar vi använder.