Bolagsstämma

Aktieägarna i Betalo AB (publ), org. nr. 559245-2931, kallas till årsstämma den 3e juni 2024 kl 10.00 på iOffice, Drottninggatan 33, 3tr. Se dokument nedan för fullständig kallelse och material till årsstämman.

Kallelse till årsstämma i Betalo AB 2024

Bilaga 1 – Årsredovisning Betalo AB (publ) för 20230101-20231231

Bilaga 2 – Revisionsberättelse Betalo 2023

Betalo AB (publ) – Fullmaktsformulär 2024