Feedback & Klagomål

Betalo bygger på feedback från våra användare. Din feedback hjälper oss att utveckla appen och våra tjänster. Om du vill göra ett klagomål om den tjänst vi tillhandahåller, vänligen skicka det till Betalos Complaints Manager. Skicka ett e-postmeddelande till klagomal@betalo.se och skriv ”Klagomål” i ämnesraden. Du kan när som helst begära en kopia av proceduren genom att kontakta Betalos Kundtjänst.

Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål till Betalo hanteras kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), box 174, 101 23 Stockholm, http://www.arn.se. En anmälan till ARN ska göras skriftligen. För att kommittén ska kunna granska ärendet kan värde och tidsfrister gälla.