Betalo

Säkerhet

Betalo är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.

pictogram1.png

All kommunikation mellan Betalo och våra kunder, samt mellan Betalos system, är krypterad och skyddas med 128-bitars Extended Validation SSL-certifikat. Betalo lagrar ingen kortdata utan detta hanteras enbart av Dibs. Betalo övervakar alla transaktioner för att upptäcka ovanlig aktivitet och skydda mot eventuella bedrägerier.

bankID.png

Betalo använder sig av Mobilt BankID och BankID för säker legitimering och inloggning.

pictogram3.png

Betalo driftas i datacenter som har ackrediterats enligt PCI - DSS nivå 1 med begränsad access och övervakning dygnet runt. Betalo bevakar OWASP:s rekommendationer kring de produkter och plattformar vi använder.