Säkerhet

Betalo är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.

Betalo driftas i datacenter som har ackrediterats enligt PCI – DSS nivå 1 med begränsad access och övervakning dygnet runt. Betalo bevakar OWASP:s rekommendationer kring de produkter och plattformar vi använder.

Betalo använder sig av Mobilt BankID och BankID för säker legitimering och inloggning.

Betalo driftas i datacenter som har ackrediterats enligt PCI – DSS nivå 1 med begränsad access och övervakning dygnet runt. Betalo bevakar OWASP:s rekommendationer kring de produkter och plattformar vi använder.